#

Annual accounts and Annual report


Vissa år går snabbt

Känner man sig osäker eller inte har tillräcklig kompetens så är årsbokslut och årsredovisning ofta mycket tidskrävande och då kan det vara smart att låta oss ta hand om det arbetet och själv fortsätter du med driften i ditt bolag.

Vi kan hjälpa dig att göra ditt årsbokslut och årsredovisning samt analyserar ditt resultat. Hos oss bestämmer du själv om du vill att vi tar hand om all löpande bokföring och månatlig rapportering eller om du vill sköta det på egen hand och bara lämna bokslut och årsredovisning till oss.

​​​​​​​Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek. Med vår kunskap hjälper vi ditt företag på ett tryggt och effektivt sätt med er redovisning.

Vi hjälper dig med

  • Årsbokslut
  • Bokslutsrapport
  • Årsredovisning
  • Deklaration
Årsbokslut, årsredovisning och deklaration

Årsbokslut är en sammanställning av ett företagets ekonomiska transaktioner på årsbasis. En årsredovisning är en mer utförlig sammanställning som förutom årsbokslut också innehåller annan information om företaget. En årsredovisning består av; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys (endast för större företag), noter och i förekommande fall revisionsberättelse.

Vi hjälper både små och medelstora företag med att upprätta bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. Detta gör vi både för företag där vi hanterar den löpande redovisningen och för företag som bokfört själva.

 

 

Long History

Since the times former Wall Street expert John Steven Levegerie and his fellow investment market colleagues decided to quot their respective firms in order to form their own, we’ve grown in so many remarkable and expertise-wise ways!