#

Deklarationer


Vi fixar skatten och du försäljningen

Att bokföra, stämma av bankkonton, räkna ut skatter är alla självklara saker du får hjälp med från en modern redovisningsbyrå med auktoriserade redovisningskonsulter. Du kan känna dig trygg med att vi deklarerar rätt till Skatteverket. Vi håller reda på alla deadlines och inrapporteringar som Skatteverket kräver och du tar hand om din verksamhet.

Vi fixar momsdeklarationer, arbetsgivardeklaration och inkomstdeklaration åt dig så du kan fokusera på att driva ditt bolag. Och självklart kan vi även ta hand om din privata deklaration också, om så önskas.

Vi hjälper dig med

  • Mervärdesskatt
  • Arbetsgivarskatt
  • Fåmansföretagsbeskattning
  • Köp och försäljning av företag
  • Ombildning och omstrukturering
  • Skatterapportering
  • Skatterevisioner, skatteprocesser och omprövningar
  • Förmånsbeskattning och sociala avgifter
  • Internationell företagsbeskattning
  • Deklarationer för både företag och privatpersoner
Vi gillar skatter

Våra skatterådgivare har mångårig erfarenhet från bland annat Skatteverket, revisionsbyråer och verksamheter internationellt. Genom att låta våra skatterådgivare regelbundet gå igenom ert företags skattemässiga situation kan ni vara säkra på att inte missa några fördelar när nya lagar och regler införs. Dessutom minimerar ni företagets skattemässiga risker.

Skatterådgivning

Skatterådgivning inom svensk och internationell skattelagstiftning. Ert företag har mycket att vinna på att hänga med i utvecklingen av lagstiftningen. Regelverken är inte bara komplexa och föränderliga, rätt hanterade kan de ge er många möjligheter.