Om Faktab

Hur vi arbeter

Välkommen till vår digitala redovisningsbyrå! Vi är ett team som har arbetat med bokföring, redovisning och en mängd kringtjänster som är kopplade till företagsekonomi, företagsorganisation, företagsstruktur och inte minst företagsutveckling, under drygt 20 års tid.

Vi sköter inte bara ert redovisningsarbete, vi agerar också ekonomisk rådgivare och hjälper till med löpande effektiviseringar. Våra Automatiserade och digitaliserade processer effektiviserar redovisningen, vilket för dig som kund är en ren vinst.

För många har det varit en efterlängtad tid, medan det för andra känns lite skrämmande. Men oavsett vilken av dessa grupper du tillhör, eller om du inte känner igen dig in någon av grupperna, så vill vi vara byrån för dig.

Faktab - ett smart val