Bonus-Malussystem för fordon

1 juli kommer ett nytt system för att beskatta nya bilar och beräkna bilförmån. Systemet går ut på att köparen får bonus vid köp av miljöanpassade bilar på 10 000 – 60 000 kronor beroende på utsläpp. Nya fordon som är bensin- eller dieseldrivna kommer att beläggas med en högre fordonsskatt.

Redovisning av kontrolluppgifter

I dag redovisar arbetsgivare kontrolluppgifter en gång om året, från 1 juli blir det ändring på det. Riksdagen har beslutat att utbetalda löner och avdragen skatt istället ska redovisas månadsvis på individnivå till Skatteverket. Från 1 juli gäller de nya reglerna företag med fler än 15 anställda och övriga som för personalliggare. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla alla arbetsgivare.

Arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda

Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018. Av byggföretagen är det endast de som har SNI-kod 41 som omfattas detta datum.