Årsbokslut och årsredovisning

bokslut1

Vissa år går snabbt

Känner man sig osäker eller inte har tillräcklig kompetens så är årsbokslut och årsredovisning ofta mycket tidskrävande och då kan det vara smart att låta oss ta hand om det arbetet och själv fortsätter du med driften i ditt bolag.

Vi kan hjälpa dig att göra ditt årsbokslut och årsredovisning samt analyserar ditt resultat. Hos oss bestämmer du själv om du vill att vi tar hand om all löpande bokföring och månatlig rapportering eller om du vill sköta det på egen hand och bara lämna bokslut och årsredovisning till oss.

​​​​​​​Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek. Med vår kunskap hjälper vi ditt företag på ett tryggt och effektivt sätt med er redovisning.

Vi hjälper dig med: